1. Cine suntem

MEDIA BIT SOFTWARE SRL este o companie din România ce gestionează portalul Hotnews.ro.

2. Date personale pe care le prelucrăm

MEDIA BIT SOFTWARE SRL este un operator de date cu caracter personal. Prelucrăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

  • Nume, prenume
  • Email
  • ID Cont
  • Postări și comentarii pe portalul Hotnews.ro
  • Activitate online Date personale din anchete și articole jurnalistice.

3. De ce avem nevoie de ele

Avem nevoie de datele dvs personale pentru următoarele prelucrări:

În temeiul legal al demersurilor inițiate de către persoana vizată pentru încheierea unui contract – acceptarea termenilor și condițiilor de creare a conturilor de utilizatori.

  • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă putea personaliza adresarea.
  • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a vă crea contul
  • ID Cont – acesta va fi identificatorul dumneavoastră unic de cont
  • Postări și comentarii – veți fi răspunzător, în calitate de operator de date personale, pentru postările și comentariile pe care le faceți pe portalul Hotnews, precum și pentru datele personale care ar putea fi în aceste postări sau comentarii.

Cu consimțământul dumneavoastră, vom prelucra și următoarele date cu caracter personal

Comportament online

Istoria navigării – partajăm aceste informații cu partenerii noștri descriși în politica de cookiespentru a vă putea livra oferte personalizate. Mai multe informații regăsiți în pagina noastră de cookie-uri lahttps://www.hotnews.ro/prelucrarea_datelor .

4. Prelucrări în scop jurnalistic

Articolele și anchetele publicate pe site-ul Hotnews.ro, atât în materiale scrise cât și audio-video pot să conțină date cu caracter personal. Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate în scop jurnalistic, conform prevederilor articolului 7 din Legea 190/2018 și conform prevederilor articolului 85 și a considerentului 153 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Astfel, prelucrarea acestor date, care fie au fost făcute publice în mod manifest de către persoanele vizate sau care sunt strâns legate de calitatea de persoane publice a acestor persoane vizate ori de caracterul public al faptelor în care sunt implicate este efectuată prin derogare de la capitolele II (Principii), III (Drepturile persoanelor vizate), IV (Operatorul și persoana împuternicită de operator), V (Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale), VI (Autorități de supraveghere independente) și VII (Cooperare și coerență) din Regulamentul general privind protecția datelor.

5. Ce facem cu ele

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei MEDIA BIT SOFTWARE SRL situată în România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc în Irlanda la Amazon Web Services și în România la M247, companii ce acționează în calitate de persoane împuternicite pentru MEDIA BIT SOFTWARE SRL. Datele dvs personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies. Vă rugăm consultați descrierea acestor parteneri în această pagină.

6. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul conturilor Hotnews vor fi ținute timp de trei ani de la ultima activitate în cont.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate în scop jurnalistic vor fi ținute indefinit, conform prevederilor Articolului 7 din legea 190/ 2018.

Datele dumneavoastră privind activitatea online vor fi ținute pe perioada de viață a cookie-urilor sau până când decideți să ștergeți cookie-urile.

7. Care sunt drepturile dvs?

Dacă aveți motive să credeți că datele personale pe care le deținem despre dvs, prelucrate în alte scop decât cel jurnalistic, sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați la dpo@hotnews.ro.

În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal în scop jurnalistic, iar aceste date nu mai contribuie la o dezbatere de interes general, sau dumneavoastră nu mai sunteți atât de cunoscut sau cunoscută în raport cu subiectul reportajelor în care datele dumneavoastră sunt prezente, dacă conduita dumneavoastră nu mai este relevantă în legătură cu subiectul reportajelor din care datele dumneavoastră personale fac parte, puteți solicita anonimizarea sau ștergerea datelor dumneavoastră personale, conform Articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului - Dreptul la respectarea vieții private și de familie. Echipa Hotnews va analiza cererea dumneavoastră, o va balansa cu prevederile Articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului - Libertatea de exprimare – și vă va comunica o decizie în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail dpo@hotnews.ro. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a rezolva problema ridicată. De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal la www.dataprotection.roși puteți depune o plângere la ei.

(v.2/ 28.11.2022)