PRIN ORAŞ
Ce spun bucure��tenii din Drumul Taberei despre serele exotice de 25 de milioane de lei pe care le pot vizita 3 zile pe s��pt��mân�� ��i doar în grupuri Parcul Drumul Taberei este f��r�� îndoial�� unul dintre cele mai scumpe din România: 75 de milioane de lei a costat renovarea, iar la aceast�� sum�� se mai adaug�� ��i cele 25 de milioane de lei pentru serele exotice. Am vrut s�� v��d ce p��rere au bucure��tenii din Sectorul 6 despre serele cu plante tropicale ��i mai ales despre programul restrictiv de vizitare a acestora.
Povestea comic-tragic��, cu ho��i ��i pro��ti, a celui mai vechi parc din Gala��i Parcul istoric al Gala��iului, inaugurat în 1883, a sc��pat în cele din urm�� de vandalii care distrugeau în fiecare an statuia lui Mihai Eminescu, dar tot nu este ceea ce ar fi trebuit s�� fie: în loc de istorie, g��l����enii trebuie s�� se mul��umeasc�� cu un ghiveci cu accente maneliste, în care piesa de rezisten���� este un sexy-club, construit în tulburii ani '90, pe fostul WC public.
[P] Esti pasionat de mi��care? Vino duminic�� cu familia ��i prietenii la spectacolul sportiv Urban Athletics Auchan, în inima Capitalei Auchan Retail România te invit�� duminic��, 27 octombrie, începând cu ora 9:00, la Arcul de Triumf, pentru a da startul curselor Bucharest Urban Athletics, ce vor avea loc în inima Capitalei, pe bulevardul Kiseleff, ��i la care sunt a��tepta��i peste 1000 de participan��i. To��i pasiona��ii de alergat, de la copii, la încep��tori în ale sportului sau profesioni��ti des��vâr��i��i, sunt a��tepta��i s�� ia parte la acest spectacol atletic, ca participan��i sau spectatori, pentru a promova împreun�� importan��a unui stil de via���� s��n��tos.
Stefan Ahnhem, scriitor: ”Am vrut s�� scriu o carte de crime fiction, una singur��, doar ca s�� îmi dovedesc c��. Planul meu nu se întindea mai departe de atât” Dac�� românul s-a n��scut poet, cu siguran���� c�� suedezul ��i vecinii lui scandinavi s-au n��scut scriitori de romane poli��iste. În acest an au ap��rut primele c��r��i din seria Fabian Risk, de Stefan (Percyval) Ahnhem, un nume exotic, pe care nu îl vom uita curând. ”Pove��tile mele au o amploare foarte mare, au foarte multe personaje ��i se întâmpl�� atât de multe lucruri, încât îmi este imposibil s�� m�� gândesc dinainte la toate detaliile. Nu ai cum, trebuie s�� dezvol��i povestea pe m��sur�� ce scrii.”, spune ���Stefan Ahnhem într-un interviu pentru Serial Readers.
webPR: Hermitage The Power of Art La Happy Cinema Bucure��ti Documentarul Hermitage: The Power of Art ruleaz�� din 24 octombrie la Happy Cinema Bucure��ti din Liberty Center. Toni Servillo ne va conduce într-o c��l��torie prin unul dintre cele mai iubite ��i vizitate muzee ale lumii în magicul Sankt Petersburg.
Noi cu mo��iunea, presa str��in�� cu realitatea. Cum ne vede The Associated Press - Târgurile de toamn�� din România, încântare pentru toate vârstele ��i buzunarele Târgurile de toamn�� din România sunt semnale zgomotoase ��i colorate c�� vara a luat sfâr��it. ��i pentru multe familii din zonele mai s��race ale ����rii sunt unele din pu��inele evenimente accesibile din tot anul. Târguri ca acela de la Titu, la nord-vest de Bucure��ti, erau singurele distrac��ii publice în România rural�� din secolul al 19-lea. În zilele noastre sunt ceva mai tehnologizate, dar altfel pu��ine s-au schimbat în dou�� secole.
Ia��i: Peste 50 de cazuri medicale, în prima zi de pelerinaj la Cuvioasa Parascheva Peste 50 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale vineri, la Ia��i, în prima zi de pelerinaj la Cuvioasa Parascheva. Trei persoane au ajuns la spital, potrivit Mediafax.
webPR: ���Hack The Zone Conference & Challenges - un eveniment unic în Europa E��ti pasionat de Ethical Hacking sau cuno��ti pe cineva interesat de acest domeniu? În luna Octombrie, echipa Hack The Zone a organizat un eveniment care-i provoac�� pe cei talenta��i s��-��i demonstreze abilit����ile. Eveniment este pu��in spus, deoarece Hack The Zone Conference & Challenges îmbin�� dou�� zile în care se vor discuta subiecte de interes din zona securit����ii cibernetice cu o competi��ie complex��, la finalul c��reia va fi desemnat un singur câ��tig��tor. Atât!
Interviu. Am vorbit cu oamenii din spatele picturilor „ciudate” din Bac��u care purific�� aerul Zece arti��ti ��i peste 30 de voluntari sunt implica��i într-un proiect artistic în Bac��u prin care pere��ii mai multor blocuri sunt picta��i cu vopsele care absorb noxele. În plus, picturile atrag aten��ia ��i asupra discrimin��rii la care sunt supu��i copiii din diferite categorii, cum ar fi nev��z��tori, cei cu deficien��e de auz sau care fac parte din comunit����ile rome.
���VIDEO INTERVIU Ce crede un francez despre România: ”Este o ��ar�� cu oameni calzi ��i prieteno��i, dar needuca��i în trafic. Am fost ��ocat s�� v��d c�� be��i vinul cu ap��, e p��cat!” Un apartament la ultimul etaj, închirat într-un bloc din Drumul Taberei. Un frigider aproape gol, dar o via���� nou��, într-o ��ar�� din Balcani. A��a a început aventura în România a lui Marc Areny, un tân��r inginer francez. În urm�� cu aproape opt ani, a ales s�� vin�� la Bucure��ti pentru c�� ”aici a sim��it c�� este via����”. S-a adaptat rapid într-o ��ar�� în care oamenii nu te judec��, dar prieteniile pot fi stricate u��or atunci când este vorba de bani. Într-un interviu pentru Hotnews, tân��rul francez a povestit ce l-a ��ocat în România ��i ce l-a f��cut s�� renun��e la traiul lejer din ��ara sa natal��.
Oameni ��i animale în ora��. De ce câinele meu nu e prea încântat de parcurile Bucure��tiului Parcurile din Capital�� sunt printre cele mai neprietenoase din Europa pentru animalele de companie.
VIDEO INTERVIU Fascinanta aventura a unei romance în Coreea de Sud/ Cum e via��a în ”ora��ul care nu doarme niciodat��”

Pe repede înainte. A��a se desf����oar�� via��a la Seul, ora��ul care nu doame niciodat��. Este un loc ”înnebunitor”, cu trafic intens, oameni care muncesc foarte mult ��i magazine care sunt deschise permanent. Pe str��zi izolate, ascunse de zbuciumul ora��ului, se reg��sesc pu��inele restaurante unde se consum�� carne de câine. Vin aici persoanele în vârst��, dornice s�� p��streze o tradi��ie veche. În urm�� cu aproape cinci ani, ajungea la Seul, cu o bursa de studii, t��n��ra Silvia Pencu. Ea a povestit, într-un interviu pentru HotNews, cât de fascinant�� este aceast�� lume ��i cum reg��se��te România, de fiecare data când se întoarce acas��.
������VIDEO Întâlnirea sa��ilor de pretutindeni, la a 29-a edi��ie: „Când vin la Bistri��a m�� simt ca acas��” Peste 1.500 de sa��i din ��ar�� ��i str��in��tate particip��, în acest weekend, în Bistri��a, la „Sachsentreffen”, Întâlnirea sa��ilor de pretutindeni, eveniment ajuns la a 29-a edi��ie. Unul dintre cei care a revenit în ora�� cu aceast�� ocazie este Rainhold Erick Kohlruss, plecat din ��ar�� de 60 de ani, relateaz�� Mediafax.
Cum ��i-au luat numele cartierele din Bucure��ti. De unde vin denumirile Militari, Drumul Taberei, Vitan, Ghencea, Giule��ti, Dristor sau Balta Alb�� Numele cartierelor Capitalei î��i au originea nu doar într-o serie de întâmpl��ri, denumirile fiind legate mai ales de evolu��ia a��ez��rilor din jurul ora��ului, explic�� istoricul ��i antropologul Adrian Majuru, directorul general al Muzeului Municipiului Bucure��ti. Capitala s��rb��tore��te în aceste zile 560 de ani de la prima atestare documentar��. Denumirea multor cartiere din Bucure��ti este legat�� de vechile vetre s��te��ti, dar ��i de diferite obiective importante - biserici, pie��e, cl��diri importante. Pe viitor, îns��, vor deveni cartiere bucure��tene actualele localit����i de la grani��a imediat�� a Capitalei?
Bucure��ti împline��te 560 de ani. Ce evenimente au loc în weekend: concerte, teatru, video mapping ��i un show aviatic Capitala împline��te 560 de ani de la prima atestare documentar��, iar cu acest prilej în weekendul 21-22 septembrie au loc mai multe evenimente speciale. Cele mai multe vor avea loc în zona central��, pe Bulevardul Unirii - tronsonul cu fântâni cuprins între Pia��a Unirii ��i Pia��a Constitu��iei se va transforma într-o arter�� pietonal��. Vezi în articol toate evenimentele.
Moment aniversar de referin����: Societatea de Cultur�� Macedo-Român�� împline��te 140 de ani de la înfiin��are. S-baneadza Armanamea! Constituit�� pe 23 septembrie 1879 la ini��iativa unor remarcabile personalit����i politice ��i culturale ale vremii precum Titu Maiorescu, Mihail Kog��lniceanu, V.A. Urechia, Dimitrie Br��tianu, mitropolitul primat Calinic Miclescu, Ion Ghica, Vasile Alecsandri, Societatea de Cultur�� Macedo-Român�� a fost oficializat�� prin Decretul domnesc nr. 1289 semnat de Carol I la 15 aprilie 1880 ��i avea s�� joace un rol important în dobândirea drepturilor popula��iei române��ti din sudul Dun��rii.
webPR Cele patru statui de la Universitate, a��a cum nu au mai fost v��zute niciodat�� - începând de ast��zi Începând de ast��zi, celebrele statui de la Universitate pot fi admirate într-un altfel de decor, a��a cum nu au mai fost v��zute pân�� acum. Punerea în lumin�� (��i umbr��) a statuilor, aflate în proximitatea Palatului Oscar Maugsch BCR, face parte din conceptul amplei expozi��ii de sculptur�� româneasc�� care va fi g��zduit�� de Pavilionul de Arta�� Bucures��ti - Art Safari:"REPVBLICA. Despre umbre în sculptur��".
webPR Începe DokStation 4, edi��ia disco A patra edi��ie DokStation Music Documentary Film Festival începe joi, 12 septembrie, în mai multe locuri din Bucure��ti. Selec��ia de anul acesta cuprinde ��ase documentare despre evolu��ia muzicii disco, dar ��i filme despre Radiohead, INXS, David Bowie, PJ Harvey, Suede, New Order, Depeche Mode, Elvis Presley ��i produc��ii autohtone, ce vor fi proiectate în cele patru zile de festival (12-15 septembrie), la Control Club, Expirat – Halele Carol, Apollo 111, precum ��i în aer liber la Fabrica Gastropub ��i Plaza România.
webPR Line-up de excep��ie la noul sezon Jazz Nouveau din Control Club Nils Petter Molvaer, Makaya McCraven, Mathias Eick Quintet, Shai Maestro, Niels Broos & Jamie Peet sunt arti��tii care vor concerta la noul sezon Jazz Nouveau, organizat de Control Club ��i Twin Arts. Sezonul V Jazz Nouveau debuteaz�� pe 14 octombrie cu primul concert în Bucure��ti al grupului Mathias Eick Quintet.
Str��nepotul lui Bram Stoker, pe urmele lui Dracula, în Mun��ii C��limani Str��nepotul lui Bram Stoker a organizat, duminic��, o expedi��ie în Mun��ii C��limani, unde autorul romanului Dracula ��i-a imaginat c�� s-ar afla castelul temutului vampir, potrivit celor mai recente noti��e descoperite. Organizatorii au montat o plachet�� pe Vârful Izvorul.ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Life
Bancul zilei: Reclama, sufletul comerțului
O fierărie a decis că este cazul să își mărească vânzările, așa ca s-au gândit la un mesaj general, dar foarte percutant:Vrei să ai casă la munte? Vrei cea mai tare masină de....
Bancul zilei: O blondă se plimba liniștită
O blondă se plimba liniștită, când, deodată, vede o mașina fără șofer, care mergea.
citeste mai multe articole din LIFE

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by