PRIN ORAŞ
„Vidar the vampire” a câ��tigat Dracula Trophy, premiul pentru cel mai bun film de lungmetraj, în cadrul festivalului interna��ional de film fantastic, Dracula Film Festival, edi��ia 2018. Câ��tig��torii premiilor oferite în cele patru sec��iuni competi��ionale au fost anun��a��i în cadrul Galei de Decernare a Premiilor Dracula Film Festival, edi��ia a VI-a, 2018. Gala a avut loc duminic��, 21 octombrie, de la ora 18.00, la Centrul Cultural Reduta din Bra��ov.
Peste cinci decenii de la înfiin��are. Sute de c��r��i prezentate. ���Clubul de literatur�� „V. Voiculescu” al UMF Ia��i din Ia��i într-o nou�� prezentare Peste cinci decenii de la înfiin��are. Sute de c��r��i prezentate. Mii de pagini citite. Zeci de scriitori. Studen��i ��i medici pasiona��i de lectur��. Medici-scriitori debuta��i. Clubul de literatur�� „V. Voiculescu” – unic într-o institu��ie medical�� universitar�� din România, prin profil, dar ��i prin vechime – înfiin��at cu peste jum��tate de secol în urm��, de c��tre medicul-scriitor ie��ean Ion Hurjui, î��i reia activitatea.
VIDEO INTERVIU  Povestea lui Takeo, câinele abandonat de st��pâni în p��durea Videle /Cum alegem câinele potrivit pentru un copil? Când este momentul s�� avem un câine? Cum îl alegem ��i cât cost�� un curs de dresaj? Ce ras�� se potrive��te unei familii cu unul sau mai mul��i copii? R��spunsurile - în interviul cu specialistul în dresaj canin, C��t��lin Cornea. El a ne-a spus ��i povestea lui Takeo, c����elul pe care l-a g��sit abadonat într-o p��dure. ”Ar��ta deplorabil, era slab ��i de abia se ��inea pe picioare. Era mort de foame ��i mai ales de sete. St��pânii lui nu au ��tiut s�� îl trateze, cum s�� se comporte cu el, i-au tulburat comportamentul ��i cred c��, pe alocuri, câinele a devenit periculos. Mai întâi l-au ”defectat” ��i apoi l-au aruncat”.
Sagrada Familia va pl��ti 36 milioane euro pentru a intra în legalitate, dup�� 133 de ani f��r�� autoriza��ie de construc��ie Celebra catedral�� Sagrada Familia a stat 133 de ani f��r�� autoriza��ie  de construc��ie, iar acum, dup�� un acord catalogat drept istoric cu autorit����ile ora��ului, va pl��ti 36 milioane euro pentru a rezolva lucrurile, scrie BBC, care citeaz�� El Pais. Lucr��rile la construc��ia Sagradei au început în 1882 ��i ar trebui s�� se termine în 2026.
webPR Superproduc��ia Disney On Ice ajunge în premier�� în România cu spectacolul Reach For The Stars! Vedetele Regatului Disney vor str��luci pe ghea���� la Bucure��ti! Preg��te��te-te s�� intri într-o lume plin�� de entuziasm al��turi de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald ��i Goofy care aduc cele mai impresionante momente din Regatul Disney la Bucure��ti. Un fenomen la nivel mondial, Disney On Ice ajunge pentru prima dat�� în România cu o produc��ie nou��, dup�� ce a încântat peste 285 de milioane de spectatori în 67 de ����ri de pe 6 continente.
webPR Zombie Walk, Ziua Dracula, Ziua Filmului Fantastic Românesc, Studioul de Realitate Virtual�� ��i MasterClass Sergio Stivaletti, evenimente speciale din cadrul Dracula Film Festival 2018 O serie de evenimente speciale au loc în cadrul Dracula Film Festival, evenimente care completeaz�� cele 4 sec��iuni competi��ionale ale festivalului (competi��ia de lungmetraj, scurtmetraj interna��ional, scurtmetraj românesc ��i Dracula Digital).
webPR: Cea mai important�� pietonal�� din Cluj a prins via���� duminic�� la Jazz in the Street. Peste 17.000 de oameni, în strad��  Jazz in the Street a adunat duminic�� peste 17.000 de persoane pe Bulevardul Eroilor, principala strad�� pietonal�� din Cluj. Participan��ii au asistat la recitaluri de muzic��, reprezenta��ii de dans, acroba��ii, magie, teatru, improviza��ie, desen ��i caricatur��, jonglerie, graffiti.
webPR Little Dracula, Vladutz ��i Dracula Digital, competi��iile de scurtmetraj din cadrul Dracula Film Festival 2018 Pentru competi��ia de scurtmetraj interna��ional ��i scurtmetraj românesc au fost înscrise 2.251 de filme din 60 de ����ri. Din cele 2.251 de filme au fost selectate 15 filme de scurtmetraj interna��ional care vor concura pentru premiul LITTLE DRACULA 2018 ��i 5 filme de scurtmetraj românesc care vor concura pentru premiul VLADUTZ.
webPR: Platforma Interna��ional�� de Teatru Bucure��ti #5 - istoria cu i mic  Edi��ia cu num��rul 5 a Platformei Interna��ionale de Teatru Bucure��ti are în program numai produc��ii de teatru bazate pe pove��ti personale, subiective ��i îi invit��m pe spectatori s�� adauge ��i pove��tile lor con��inutului Platformei. Între 11 ��i 14 octombrie 2018, la ARCUB - Gabroveni ��i la Teatrul Mic vor putea fi v��zute spectacole prin care vom redesena harta României prin teatru, ele fiind bazate pe istorii din diferite ora��e, de la Sfântu Gheorghe la Constan��a ��i de la Piatra Neam�� la Bucure��ti, cu protagoni��ti care fac parte din comunit����ile române��ti dar ��i maghiare, moldovene��ti, rome, t��t��r����ti. Voci cât se poate de diferite ale societ����ii contemporane. La toate acestea vom ad��uga cântece de dragoste din toate ����rile europene, aduse la Bucure��ti de compania britanic�� Action Hero care a petrecut ultimele ��ase luni pe drumurile Europei pentru a le înregistra ��i pentru a g��si esen��a uman�� a conceptului de Europa.
webPR Peste 80 de reprezenta��ii de muzic��, dans, magie, acroba��ii, teatru la Jazz in the Street, duminic��, la Cluj Zeci de arti��ti români ��i interna��ionali anim�� Clujul duminic�� la cea mai mare edi��ie Jazz in the Street din aceast�� toamn��, în care arta iese în strad�� în toate formele ei. 35 de grupuri artistice din ��ar�� ��i str��in��tate vor avea reprezenta��ii de muzic��, dans, acroba��ii, magie, teatru, fotografie, improviza��ie, desen ��i caricatur��, jonglerie, graffiti.
[P] Cel mai mare eveniment de vin ��i Street Food din România are loc la Palatul Parlamentului, în acest week-end! În acest week-end Palatul Parlamentului ��i gr��dinile sale impresionante vor oferi o panoram�� unic�� celor care vor dori s�� încerce un burger chiar pe iarb�� ascultând muzica celor de la Moonlight Breakfast sau Golan.
webPR Sibiu 100. Centenarul României Mari. Academia For��elor Terestre Nicolae B��lcescu – partener strategic al evenimentului Prim��ria Municipiului Sibiu în parteneriat cu Academia For��elor Terestre Nicolae B��lcescu Sibiu ��i firma Continental Automotive Systems au organizat sâmb��t��, 6 octombrie, în Pia��a Mare din Sibiu, un eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri: Sibiu 100.
webPR ���Sibiu 100. Centenarul României Mari - Sibiul ��i comunit����ile din împrejurimi au s��rb��torit împreun�� Centenarul Marii Uniri Prim��ria Municipiului Sibiu în parteneriat cu Academia For��elor Terestre Nicolae B��lcescu Sibiu ��i firma Continental Automotive Systems au organizat sâmb��t��, 6 octombrie, în Pia��a Mare din Sibiu, un eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri.
webPR Premiera spectacolului “Visul unei nop��i de var��”, la Teatrul Vienez de Copii Vineri, 12 octombrie 2018, la orele 19.00, va avea loc la Bucure��ti premiera spectacolului “Visul unei nop��i de var��” de William Shakespeare, într-o distribu��ie inedit��, în spiritul Teatrului Vienez de Copii. Evenimentul va avea loc în Centrul Vechi al capitalei, la Sala Rapsodia (str. Lipscani nr. 53).
INTERVIU VIDEO Traficul din Bucure��ti, prin ochii unei femei pilot de raliu. Cristiana Oprea: ”Permisul auto se ob��ine mult prea u��or... M�� întâlnesc cu ��oferi ��mecheri atât în trafic, cât ��i în social-media” ”Femeile nu sunt încurajate s�� conduc�� bine”, ne-a spus Cristiana Oprea. Chiar ��i ea, un pilot de curse cu performan��e, nu a sc��pat de glumele pe seama ”blondei de la volan”. Într-o zi ploioas�� de toamn��, am aflat ce experien��e a avut în timpul raliurilor, cum î��i îngrije��te ma��ina de curse ��i ce experien��e tr��ie��te, zilnic, în trafic. În opinia Cristianei Oprea, permisul auto se ob��ine mult prea u��or: ”Eu a�� introduce proba de noapte ��i poligonul"
webPR Sibiul marcheaz�� anul centenarului. Comunit����ile din împrejurimile Sibiului particip�� la Evenimentul Sibiu 100. Centenarul României Mari S��rb��toarea Centenarului adun�� la Sibiu peste 500 de persoane din Sibiu ��i împrejurimile Sibiului care vor s��rb��tori al��turi de sibieni. Îmbr��ca��i în porturi populare, ace��tia vor reprezenta valorile ��i tradi��iile locale, transmi��ând mesajul unit����ii ��i al în��elegerii.
Ziua Mondial�� a Animalelor, serbat�� joi de zeci de copii, în Capital��. Actorul Marius Manole va plimba câinii paraplegici de la Speran��a Joi, de Ziua Mondial�� a Animalelor, zeci de copii vor celebra aceast�� zi al��turi de câinii de terapie ai Animal Society/Four Paws, într-un eveniment organizat la ��coala 198 din Capital��. Cei peste 150 de copii, cu vârste între 8 ��i 10 ani, vor participa la diferite activit����i distractive, precum ��i la discu��ii educative despre animale. Tot joi, reprezentan��ii Ad��postului de Câini Speran��a ��i actorul Marius Manole v�� dau întâlnire în Parcul Izvor, pentru a-i plimba împreun�� pe câinii cu dou�� picioare ��i dou�� ro��i de la Speran��a.
webPR OVERLORD (SUA, 2018), cel mai recent film al produc��torului american J.J. Abrams, va fi proiectat în avanpremier�� na��ional��, în afara competi��iei, la Dracula Film Festival Timp de cinci zile, pasiona��ii de filme horror ��i fantasy vor putea s�� vad�� în cadrul Dracula Film Festival cele mai noi ��i apreciate filme de gen. 4 filme în premier�� na��ional�� se v��d pentru prima dat�� în România la Dracula Film Festival: OVERLORD (SUA, 2018, premiera în România 09.11.2018), HALLOWEEN (SUA, 2018, premiera în România 19.10.2018), GOOSEBUMPS 2: Haunted Halloween / Halloween bântuit (SUA, 2018, premiera în România 02.11.2018), NIGHT EATS THE WORLD / Sfâr��itul vine noaptea (Fran��a, 2018, premiera în România 19.10.2018). Aceste filme vor rula în afara competi��iei ��i vor fi proiectate la Centrul Cultural Reduta din Bra��ov.
Vene��ia, capitala amenzilor pentru turi��ti - Cât sunt cele mai mari sanc��iuni ��i care este cea mai nou�� propunere contra celor care beau seara alcool pe strad�� Vene��ia are doar 55.000 de locuitori, de trei ori mai pu��in decât acum ��ase decenii, iar autorit����ile caut�� moduri de a reduce num��rul de turi��ti, mai ales c�� în multe zile sunt mai mul��i vizitatori decât localnici. Vene��ia a instituit o mul��ime de amenzi, cele mai mari chiar ��i de 450 euro. Acum, autorit����ile vor s�� îi amendeze pe turi��tii care au pe strad�� alcool dup�� ora 19.00, chiar ��i dac�� sticlele sau dozele sunt în pungi. (BBC).
webPR ���Filme din Israel, România ��i Norvegia, în competi��ia de lungmetraje a Dracula Film Festival, 2018 Produc��ii din Israel, România, Norvegia, Reunion, China ��i Italia au fost selec��ionate în competi��ia de lungmetraje a celei de-a ��asea edi��ii a Dracula Film Festival, care are loc între 17 ��i 21 octombrie, în Bra��ov, la Centrul Cultural Reduta, Cinemateca Patria ��i Cinema One.ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Life
Bancul zilei: Reclama, sufletul comerțului
O fierărie a decis că este cazul să își mărească vânzările, așa ca s-au gândit la un mesaj general, dar foarte percutant:Vrei să ai casă la munte? Vrei cea mai tare masină de....
Bancul zilei: O blondă se plimba liniștită
O blondă se plimba liniștită, când, deodată, vede o mașina fără șofer, care mergea.
citeste mai multe articole din LIFE

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by