Seful, la interviul de angajare:

- O sa iti dau salariu 2.000 de Ron acum, la inceput, si peste 3 luni o sa iti maresc la 3.000 de Ron. Cand poti sa incepi treaba?

- Peste 3 luni.